Proaktivní terapie

Atopický ekzém má své fáze: akutní vzplanutí ekzému se střídá s obdobími, kdy je kůže zdánlivě bez postižení. Ale i když se jeví kůže atopiků na pohled normálně, zásadně se odlišuje od kůže zdravých jedinců. Za prvé je bariérová funkce kůže poškozena a atopičtí pacienti nesmí zanedbávat každodenní promazávání. Za druhé je možné i v období bez vzplanutí nalézt v kůži záněty, které nejsou pouhým okem viditelné. Některé z nich mají tendenci „narůstat“ a vyvine se z nich potom další vzplanutí.

Tyto poznatky vedly ke změně pohledu na způsob léčby atopického ekzému. Zatímco doposud se krátkodobě ošetřovaly jen aktuní vzplanutí ekzému, nově se přistupuje k dlouhodobé terapii. Nečeká se až drobné spící záněty přerostou do velkého vzplanutí, ale přistupuje se k jejich dlouhodobé kontrole. Na postižená místa se nanáší protizánětlivá mast méně často (2x týdně), ale zato dlouhodobě a vytrvale. Doporučuje se vybudovat si návyk – spolu s každodenním promazáváním nanášet 2x týdně protizánětlivou mast na místa, kde se v minulosti vyskytl ekzém. Vědecké studie prokázaly, že u mnoha pacientů s udržovací terapií se podařilo dosáhnout citelného progresu:

  • výrazně se oddálilo další vzplanutí (1,2)
  • snížil se počet vzplanutí v porovnání s běžnou (reaktivní) krátkodobou terapií(1,2)
  • kvalita života pacientů s udržovací terapií se citelně zvýšila(1,2,3)

Velké výhody poskytuje proaktivní terapie pacientům s častými vzplanutími. Zeptejte se na tuto možnost léčby svého lékaře.

Použitá literatura:

  1. Wollenberg A et al. Allergy 2008; 63:742–750.
  2. Thaci D et al., Br J Dermatol 2008, 159: 1348–1356.
  3. Reitamo S et al. J of Dermatol Treatm 2010; 21:34–44.

Užitečné služby pro Vás:

<strong>Proaktive</strong> Therapie

Proaktivní terapie

Kůže atopických pacientů se zásadně odlišuje od kůže zdravých lidí. Přečtěte si, na co si třeba dávat pozor.

Chci vědět více